Om oss

 

FIDAN Eiendom har siden 2001 drevet utleie av private rom i bofellesskap sentralt i Oslo. Vi har også en del små leiligheter for for par eller enslige i Oslo sentrum. Våre verdier er trygghet, orden og kvalitet

 

 

Kvalitet for oss er
  • gode og velfungerene private rom og fellesrom
  • rolige, trivelige og greie folk å bo sammen med
  • stabilitet, ro og orden i kollektivet
  • enkelt og greit for deg som leietaker - flytt rett inn med sengetøy, klær, toalettsaker og personlige eiendeler
  • rask og god service fra oss
  • 100% seriøsitet og pålitelighet - avtaler er til for å holdes
 
For å sikre gode leietakere, stabilitet, godt samarbeid og gjensidig tillit internt i bofellesskapene, tilstreber FIDAN en utleiesyklus som går fra august til august hvert år. Minsteleietiden er derfor normalt ett år, det vil si frem til 15/8 eller 31/8. Dersom leieforholdet starter senere enn august, vil minsteleietiden normalt være kortere. Maksimumsleietiden er normalt tre år. Dersom en leietaker kommer i en uventet og vanskelig situasjon, kan leieforholdet etter nærmere avtale avsluttes før ett år har gått, forutsatt at det er funnet ny leietaker til rommet.
 
Depositumet er normalt tre ganger månedsleien og skal alltid etableres på egen depositumkonto i leietakers navn i OBOS-bank via hybel.no.
Husleien betales forskuddsvis slik at den står på utleiers konto senest den 1. hver måned. I 2019 var gjennomsnittlig husleie kr 7500 inkludert vann- og avløp, renovasjon, strøm, Internett og inventar. Husleien dekker dessuten vedlikehold, fellesutgifter til Sameiet, eiendomsskatt, formuesskatt, lønn til ansatte og ikke minst renter på lån som finansierer eiendommene.