FIDANs samfunnsbidrag

FIDAN Eiendom yter sitt samfunnsbidrag først og fremst gjennom å oppfylle virksomhetens formål som er å forsyne leietakere i sentrale deler av Oslo med trygge, velorganiserte og rolige bofellesskap av høy kvalitet. Gjennom vår virksomhet skaffer vi bolig til folk som ønsker å bo sammen med andre, vil spare penger og har behov for å leie bolig til overkommelig kostnad for en periode av livet.
I tillegg til å fremskaffe bofellesskap til leietakere som studerer/jobber og vil bo sentralt i Oslo, skaper vår virksomhet ringvirkninger og betydelige inntekter til statskassen i form av skatter og avgifter.
 
DNB har beregnet ringvirkningene av vår virksomhet siden 2016. DNBs estimat for FIDAN Eiendoms verdiskaping og samfunnsbidrag i 2019 finner du her.
Screen Shot 2021-04-29 at 15.23.53.png